Mensbeeld

Bij KNOT wordt een holistisch mensbeeld gehanteerd. Het uitgangspunt is dat lichaam, ziel en geest met elkaar samenwerken en dat storingen, herstel en verbeteringen doorwerken in de andere delen.

Wij nemen als vertrekpunt dat de mens door zijn Schepper is gewild en geschapen. We nemen aan dat de mens bedoeld is om in duurzame relaties een liefdevol leven te leven met zichzelf, de ander en de Schepper. We nemen aan dat ieder mens een rol van betekenis kan vervullen in zijn leven. De betekenis kan in het hier en nu liggen, maar ook pas later zijn bestemming krijgen. Het kan in het tastbare leven hier op aarde zijn of in het onzichtbare bovennatuurlijke. Wij geloven dat de mens een bepaalde tijd hier op aarde is en na zijn dood eeuwig leeft. Wij geloven dat de mens in dit leven zijn Schepper kan ontmoeten om daardoor en daarna het eeuwige leven met zijn Schepper door te brengen.

Wij nemen aan dat de mens bewust bedoeld is om in de lijn van de generaties in deze tijd te leven. Om nu iets van belang te doen wat voor hen die na ons komen. Wij vinden daarom vriendschappen, relaties, huwelijken, gezinnen, families, verenigingen, dorps en buurtschappen en alle leefgemeenschappen die je maar bedenken kunt belangrijk.

Wij geloven dat de mens met behulp van zijn Schepper en hulp van anderen zichzelf kan overstijgen door dingen te doen waarvan hij niet gedacht had daartoe in staat te zijn. Een mens is gelukkig als hij van betekenis kan zijn en ervaart bij een groter, overstijgend geheel te horen.

De Naam

Knot of Knotwilg

De knot of knotwilg is eigenlijk een onthoofde wilg. Eens in de drie of vier jaar wordt de pruik afgezet. In het voorjaar groeien de jonge loten al weer snel uit tot een nieuwe pruik.

Het woord wilg is afgeleid van het Angelsaksische welig wat te maken heeft met buigzaamheid en snelle groei.

Een wilg is een echte pionier. Kapot gescheurd door storm, wind en water groeit ieder twijgje weer uit tot een nieuwe boom of struik. Hij is dan ook een kampioen in overleven.

Ook als de kop van de wilg er wordt afgehaald, groeit hij weer verder.

Wilgen kunnen goed tegen extreem natte groeiplaatsen, doordat zij via de boven het water uitkomende delen zuurstof naar het wortelstelsel kunnen transporteren.

Hij voelt zich dan ook bij uitstek thuis langs de oevers. De wilg is bijna altijd de eerste boomsoort die zich op pas drooggevallen grond vestigt.

Veel mensen zullen zich in de knotwilg herkennen. Door de stormen in het leven zijn ze geveld of ernstig beschadigd geraakt. Scheefgegroeid hangend over het water sieren ze het landschap. Zij zijn door anderen in moeilijke omstandigheden terechtgekomen of zijn er zelf naar toe gedreven. Soms hebben andere ze gesnoeid of geprobeerd hen om te hakken. Soms zijn ze omgevallen omdat er niet genoeg grond was om steun te vinden en de last te zwaar werd, maar…

Zolang er wortels in de grond zitten, er water en zonlicht is lopen nieuwe loten weer uit en gaat de Knotwilg weer groeien.

Zoals een KNOTwilg om de paar jaar al zijn takken kwijtraakt, zo hebben mensen ook wel eens het gevoel dat ze keer op keer opnieuw moeten beginnen.

Mensen helpen om opnieuw te beginnen;

  • Om na een moeilijke periode opnieuw kracht te vinden om verder te gaan.
  • Om nieuwe initiatieven te vinden.
  • Om opnieuw uit te lopen en weer stevig te wortelen.
  • Om moeilijkheden te helpen overwinnen, dat is de visie en missie die ik terugzie in het beeld van de KNOTwilg.