Boek

Dit boek helpt jou in de zoektocht naar je eigen hart.

De zoektocht naar je eigen hart kan een leven lang duren, maar ook korter als je de weg weet te vinden en de stappen zet die onderen voor jou ontdekt hebben. Het eeuwenoude verhaal van de zoon naar zichzself, de vader en anderen wordt met praktische voorbeelden beschreven. Het boek is te bestellen op www.vaderszonen.nl

Meer informatie over boek

Advies

De goede raad van een adviseur helpt jou om het juiste pad te kiezen.
Een droom, missie of opdracht verwezenlijken kan vaak op verschillende manieren.
Een doel kan vaak via verschillende routes bereikt worden.
Een verandering kan op meerdere manieren in beweging gezet worden.
Een probleem kan vaak op verschillende manieren opgelost worden.

Een goed advies leidt naar een succesvol plan met meer kans van slagen.
Een advies om op de juiste manier om te gaan met onomkeerbare zaken zoals een ingrijpend verlies is ook een vorm van adviseren.

Meer informatie over advies

Coachen

Een goede coacht helpt jou om van de plaats waar je nu bent te komen op de plaats waar je wilt zijn.

Coaching is motivatie op gang brengen om te veranderen en jou te helpen om te komen je wil zijn. Dit kan een ideaal, een droom, doel of bestemming zijn. Samen sta je sterken twee weten meer dan een. Iedereen heeft bevestiging en aanmoedig nodig en dit geldt zeker als je iets wilt bereiken of veranderen. Dit zien we in de topsport en dat geld ook bij het bereiken van andere doelen. We hebben als mens iemand nodig die ons zelf laat ontdekken waar we goed in zijn, wat we goed kunnen en wat we belangrijk vinden.

Soms is coaching ook nodig om moeilijkheden te overwinnen. De problemen waar we mee te maken krijgen worden complexer van aard in de huidige tijd. Een goede coach helpt je optimaal om goed door de problemen heen te komen of om een goede weg te vinden om er mee om te gaan.

Meer informatie over coachen

Training

Een goede trainer leert jou hoe jij kunt veranderen

Als je iets wilt bereiken heb je daar kennis, ervaring en skills voor nodig. Trainingen kunnen jou nieuwe inzichten geven en je nieuwe houdingen en vaardigheden leren gebruiken en toe te passen.

Trainingen kunnen over allerlei onderwerpen gaan en zowel individueel als in groepsverband gegeven worden. Het kan persoonlijk of teamgericht zijn. Niets gaat vanzelf, maar bijna alles is te leren.

Meer informatie over training

Woongroepen

Een woongroepcoach helpt individuen en groepen in het opzetten of het instandhouden van een groep met een gemeenschappelijk doel.

De woongroepcoach kan helpen bij diverse thema’s, zoals:

  • het omzetten van een ideaal naar een goed functionerende woongroep.
  • het maken van beleid rondom selectie van groepsleden en het functioneren van een woongroep.
  • het starten, de vorming en ontwikkeling van een groep.
  • Het vormen van een hechte (woon)gemeenschap.
  • Het in de praktijk brengen van visie en missie van de woongroep, vooral als het anders loopt dan de verwachting.
  • Leren om met verschillen om te gaan.
  • Groepen die stageneren helpen om groepsprocessen om te buigen naar groei.
  • Coachen van de groepsynamische processsen.

De coaching kan kortdurend zijn rond een thema of langerdurend als externe steun voor de woongroep.

Meer informatie over woongroepen

E-Coaching

Een goede coach helpt jou om van de plaats waar je nu bent te komen op de plaats waar je wilt zijn.

Een e-coach doet dit op afstand en maakt gebruik van de online (zelf)coachprogramma en/of andere digitale en electronische mogelijkheden van deze tijd.

Een online (zelf)coach programma is een ideaal middel om zelfstandig met een coachvraag aan de slag te gaan. Er is altijd uitbreiding mogelijk. Overschakelen naar E-coaching of een gewoon coachgesprek met de caoch is mogelijk. E-coaching via e-mail of Skype is een alternatief als afstand een obstakel, tijd een beperkende factor en agendaruimte een belemmering is. Een persoonlijke ontmoeting met de coach heeft altijd voorkeur. E-coaching is een goed en goedkoper alternatief en ook geschikt voor de meeste coaching-onderwerpen.

Het heeft wel de voorkeur om de coach een keer in levende lijve te ontmoeten om het coachen via Skype effectiever te maken

Meer informatie over e-coaching